top of page

Szkolenie antymobbingowe 

Szkolenie dla kadry kierowniczej

Szkolenia antymobbingowe

Szkolenie polega na doskonaleniu kompetencji menedżerskich liderów zdolnych do budowania organizacji wolnych od dyskryminacji i mobbingu, przygotowanych do sprawnego kierowania zespołami i podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania w organizacjach biznesowych.

 

Zajęcia mają formę warsztatów wspartych niezbędną teorią. Praktyczne ćwiczenia dają możliwość efektywnego wykorzystania własnego potencjału oraz uczenia się podczas pracy i wykonywania zadań. Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wsparcia w rozwiązywaniu problemów patologicznych występujących w pracy zawodowej oraz wykształcenie wśród uczestników umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na mobbing w codziennej praktyce zawodowej.

bottom of page