top of page
  • Michał Słojewski, Krzysztof Kalaman

Automatyzacja jest nieunikniona

Zaktualizowano: 29 wrz 2023

Jak wygląda dzisiaj świat IT i czy jest dla każdego? Dlaczego kobiety aktywne zawodowo są otoczone szczególną atencją wobec dynamicznych zmian na rynku pracy zachodzących pod wpływem wdrażania nowych technologii? Czy automatyzacja w lotnictwie jest zagrożeniem dla człowieka, jak i gdzie szukać nowych szans zawodowych w dobie Czwartej Rewolucji?

O tym wszystkim i wielu innych sprawach powiązanych z innowacjami rozmawialiśmy z Joanną Pruszyńską-Witkowską, współzałożycielką „Future Collars”, szkoły programowania i kompetencji cyfrowych.


Jakie są główne cele i misja Future Collars?

Misją naszego przedsięwzięcia jest budowanie poczucia bezpieczeństwa w kontekście przyszłości zawodowej. Technologia zaczyna odgrywać coraz większą rolę i radykalnie zmienia rynek pracy. Naszym celem jest umożliwienie szybkiego dostosowania się do tych zmian poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych, które zagwarantują stabilność i pewność bytu.

Naszą ofertę szkoleniową kierujemy zarówno w stronę osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Zależy nam, aby nasi klienci mogli z łatwością przygotować się do transformacji zachodzących na rynku pracy. Dążymy do tego, aby mieli możliwość zdobycia kompetencji niezbędnych w nowych warunkach, wykreowanych wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyzacji. Poprzez umożliwienie reedukacji, mają oni szansę uzyskania kwalifikacji umożliwiających utrzymanie dotychczasowego miejsca zatrudnienia. Pracodawcy zyskują natomiast szansę pozyskania nowych lub przekwalifikowania obecnych pracowników do pracy w nowych rolach.

Chcemy przełamać stereotypowe myślenie, zgodnie z którym wyuczony zawód wykonuje się przez całe życie. Obecnie, w dobie Czwartej Rewolucji Przemysłowej, takie podejście musi ulec całkowitej zmianie. Jesteśmy prekursorami w głośnym mówieniu o tych potrzebach i podkreślaniu roli człowieka.
Czy prawdziwym jest twierdzenie, że to, co Was wyróżnia, to fakt, że nie skupiacie się na rozwoju ludzi z branży, a tworzycie specjalistów IT od zera?

Dokładnie. Skupiamy się na osobach, które nie miały wcześniej kontaktu z branżą IT. Pokazujemy im, że są w stanie spróbować swoich sił w tym obszarze. Przeprowadzamy testy predyspozycji, aby pokazać klientom, że różnorodne talenty oraz doświadczenia, zarówno zawodowe, jak i życiowe, sprawiają, że posiadają już szereg wartościowych umiejętności, które można wykorzystać. Oferujemy 14 różnych ścieżek, ponieważ uważamy, że każdy może znaleźć swoje miejsce w IT. Istnieje ogromna gama ról w tym obszarze, w których można pracować.


Którzy uczestnicy rynku pracy są grupą docelową Future Collars?

Mamy dwie grupy docelowe. Pierwsza, to osoby, które same chcą się przekwalifikować. To często ludzie, którzy ukończyli studia ponad 30 lat temu i czują wypalenie zawodowe lub ci, którzy, usłyszeli o możliwościach w branży IT i zapragnęli spróbować, dać sobie szansę na coś innego.

Drugą grupą są firmy, które chcą zapewnić benefity swoim pracownikom dając im szansę na indywidualny rozwój i zmianę poprzez przekwalifikowanie. Takim przykładem jest współpracujący z nami Amazon Polska, który wprowadził program „Amazon Career Choice”. Nasze kursy pomagają ich pracownikom całkowicie się przebranżowić i znaleźć nową pracę wewnątrz organizacji lub poza nią.

Pracujemy także z firmami, które podejmują decyzje przekwalifikowania swoich pracowników do nowych ról wobec trudności w pozyskaniu z rynku np. analityków danych albo testerów. Dają więc pracownikom wykonującym prace, które prawdopodobnie będą w niedługim czasie zastępowane rozwiązaniami AI, szansę przekwalifikowania się, aby mogli pozostać w firmie w innej roli lub wyjść na rynek pracy z nową profesją.

Są też firmy, które decydują się na współpracę z nami czując się odpowiedzialnymi za zwalnianych pracowników. Proponują im programy przekwalifikowania się i w ten sposób ułatwiają wejście na rynek pracy.


IT przenika dzisiaj w praktycznie każdą dziedzinę naszego życia, a jednak nadal dla osób spoza tej branży jest dużą niewiadomą. Twierdzisz jednak, że dzisiaj IT jest dla każdego.

Tak, absolutnie.

Weźmy na przykład Scrum Master, Product Owner czy Project Manager. To są osoby, które zarządzają zespołami projektowymi, rozwiązują konflikty i skupiają się na pracy z ludźmi. Ich praca nie ma nic wspólnego z ‘kodowaniem’ czy też ‘programowaniem’. Inny przykład to UX Design, który także jest częścią IT. Osoby pracujące w tej dziedzinie planują i projektują ścieżkę użytkowania produktu. Tu wymaga się wiedzy psychologicznej, empatii i znajomości metod badania zachowań użytkowników. A to są wspaniałe umiejętności i bardzo wysoko ocenione na rynku pracy, ponieważ pozwalają na dostosowanie produktu do potrzeb grup docelowych.

Są również role w IT, które wymagają umiejętności analizy, agregacji czy zarządzania danymi. W tym obszarze świetnie spisują się na przykład osoby z księgowości.

Nie jest więc też tak, że IT to sale pełne kabli, serwerów, komputerów i ludzi programujących systemy. W IT jest olbrzymia przestrzeń dla wielu osób, z różnorodnymi umiejętnościami i kwalifikacjami, nie tylko stricte programistycznymi. Obecnie coraz więcej zadań w obszarze IT opiera się o rozwiązania tzw. low-code lub nawet no-code. Następuje zmiana w postrzeganiu biznesu IT, dlatego umiejętności rozumienia tego biznesu, potrzeb klienta oraz ekosystemu organizacji stają się coraz bardziej kluczowe.


Innowacyjność, czy to jedynie popularny termin, który można umieścić w materiałach reklamowych, czy też rzeczywiste wymaganie dla dzisiejszych podmiotów gospodarczych, również w branży lotniczej, które muszą go spełnić, aby pozostać atrakcyjnym na rynku?

Wydaje mi się, że tutaj są dwa elementy. Przede wszystkim trzeba patrzeć na misję swojej firmy i myśleć, jak możemy ją ulepszać poprzez wdrażanie innowacji. Drugi element, to rozwój naszych produktów, które muszą być coraz bardziej innowacyjne.

W naszym przypadku to jest kwestia metod szkolenia, aby osoby uczestniczące nabywały skutecznie wiedzę, utrzymywały ciągłą atencję na zajęciach i wysoki poziom motywacji. Jesteśmy innowacyjni! Do algorytmu testów predyspozycji włączamy sztuczną inteligencję, aby lepiej zrozumieć potrzeby klientów celem dostosowania oferty szkoleniowej.

Musimy ciągle szukać możliwości uzyskania przewagi nad konkurencją. Polepszać nasz produkt. Po prostu jesteśmy skazani na ciągłe szukanie nowych, lepszych rozwiązań. Innowacje są absolutnie istotne w każdej organizacji.

Podkreśliłaś, że waszą misją jest wspieranie człowieka, który jest zastępowany przez „maszynę”. Czy z tej perspektywy można byłoby wysnuć wniosek, że automatyzacja jest wrogiem człowieka?

Trzeba przyjąć nową rzeczywistość i nie traktować jej jako zło. Automatyzacja jest nieunikniona, więc ważne jest, aby nie tracić energii na przeciwdziałanie tym zmianom. Wiadomo, że część obecnych zawodów zniknie, ale każdy postęp technologiczny tworzy nowe.

Przykładem jest właśnie obszar IT i sztucznej inteligencji. Takim nowym obszarem jest np. etyka w AI. Zamiast opierać się tym zmianom należy skoncentrować się na poszukiwaniu szans w nowej sytuacji. My się właśnie tym zajmujemy i pomagamy ludziom przejść do nowych zawodów. Jak najszybciej, jak najsprawniej, jak najskuteczniej.

Druga rzecz, o której często się mówi, że to nie robot zastąpi człowieka, tylko robot uwolni człowieka od mechanicznych czynności. Powtarzalnych, rutynowych i mało interesujących, jak na przykład wpisywanie danych do arkuszy Excela. To także stworzy warunki do lepszego wykorzystania człowieka, do ciekawszych, kreatywnych zadań w zawodach, które dzisiaj się tworzą.

Nie uważam, że automatyzacja to zło. To jest po prostu nowy etap. Bardzo się cieszę, że to nadchodzi, ponieważ to otworzy nowe możliwości zawodowe.


Rozwój technologii w lotnictwie otwiera drzwi do coraz większej automatyzacji pracy człowieka. Mówi się coraz częściej o dopuszczeniu do wykonywania przewozów pasażerskich samolotów pilotowanych tylko przez jednego pilota. Ten drugi ma być zastąpiony zautomatyzowanymi systemami pokładowymi i naziemnymi, zasilanymi AI, wspierającymi pracę osoby za sterami. Czy wsiadłabyś do samolotu pasażerskiego z jednym pilotem?

Oczywiście, że bym wsiadła do takiego samolotu. Ponieważ wierzę w technologię i jestem optymistycznie do niej nastawiona. Wierzę, że AI zastosowana w takim samolocie będzie wszechstronnie przebadana, będzie posiadała wiele zaplanowanych ścieżek postępowania i będzie wiedziała, jak się zachować w rosnącej liczbie scenariuszy. Co ważne, nie będzie też ulegała wpływom osób, nieopierających się na merytoryce i procedurach.

Z drugiej strony jednak myślę, że to będzie napotykało bardzo duży opór konsumentów, aby korzystać z takich samolotów. Dużo czasu zajmie przekonanie ludzi do tego, że taki samolot jest równie bezpieczny, jak ten z dwoma pilotami.Skąd pomysł na organizację wydarzenia Women in IT Career Day?

Od początku naszej działalności wiedziałyśmy, że kobiety będą dla nas kluczowe. Wynika to z faktu, że w 85% przedsiębiorstw obszar IT jest zdominowany przez mężczyzn. Z jednej strony kobiety tracą, ponieważ nie pracują w tak atrakcyjnym zawodowo sektorze, z drugiej są najbardziej zagrożone, gdyż mocno sfeminizowane zawody są najbardziej podatne na zmiany wynikające z wprowadzania automatyzacji, robotyzacji, zastosowaniem sztucznej inteligencji. Obsługa klienta, sekretariaty, finanse czy księgowość – wszystkie przechodzą ogromne zmiany związane z cyfryzacją. W ciągu najbliższych kilku lat wskutek automatyzacji tych obszarów, pojawi się wielka liczba osób, które właściwie będą musiały zrezygnować z dotychczasowego zawodu. Uznałyśmy więc, że najwyższy czas na otwarcie kobietom drzwi do świata IT, który przez wiele, wiele lat był męską domeną.


Jako pierwszą uruchomiłyśmy kampanię Women Update, w ramach której odczarowujemy branżę IT i zarazem mówimy kobietom o zmianach zachodzących na rynku pracy i przekonujemy je, aby zaczęły myśleć o sobie jako specjalistkach sektora technologicznego.

Częścią tej kampanii jest coroczna organizacja Women in IT Career Day. Podczas wydarzenia kobiety, które myślą już o ścieżce zawodowej w obszarze IT mogą posłuchać innych kobiet, które już pracują w tym sektorze i chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Opowiadają o różnych zawodach w tej branży i przekonują na bazie swoich własnych przeżyć, że podjęcie pracy w tym obszarze nie wymaga jakiejś szczególnej wiedzy technologicznej. Na wydarzenie zapraszamy także mężczyzn, którzy mówią tam jak ważną rolę pełnią kobiety w zespołach i zachęcają do podjęcia pracy w ich przedsiębiorstwach.


Women in IT Career Day to wspaniała platforma dostarczająca kobietom wiedzy o wielu zawodach w IT, które mogą być dla nich nową perspektywą zawodową i życiową. Wiemy, z poprzednich edycji, że spotkania i dyskusje podczas tych wydarzeń były inspiracją dla wielu uczestniczek.

To już piąta edycja tej imprezy. Jakie są najważniejsze lekcje, które wyniosłyście z poprzednich?

Poprzednie edycje Women in IT Career Day pozwoliły nam lepiej zrozumieć wyzwania i szanse stojące przed kobietami w branży IT.

Po pierwsze, zobaczyłyśmy, jak ważne jest dostarczenie kobietom z mniejszych miejscowości dostępu do wiedzy eksperckiej w dziedzinie IT. Odpowiedź na to znalazłyśmy organizując warsztaty online, które dają możliwość uczestniczenia z dowolnego miejsca. Ułatwia to włączenie się osobom, które inaczej nie miałyby takiej możliwości.

Zrozumiałyśmy także znaczenie mentoringu. Dajemy możliwość nawiązania bliskiego kontaktu z ekspertami branży, co może być nieocenioną pomocą dla młodych profesjonalistek rozpoczynających swoją karierę w IT. Taka pomoc może znacząco przyspieszyć ich rozwój oraz wzmocnić wiarę w siebie.


Kolejną lekcją jest to, jak ważnym jest, aby kobiety mogły znaleźć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Dlatego też w programie naszych spotkań pojawiają się panele dotyczące rozwoju kariery, ale również te, które pomagają uczestniczkom lepiej zorganizować swoje życie, tak aby mogły się realizować także poza pracą.

Wiele mówimy też o tym, jak ważne jest, aby podejść do kariery projektowo, umieć planować i stawiać sobie realne cele. Dajemy uczestniczkom narzędzia, które pozwolą im z sukcesem realizować swoje ścieżki zawodowe.


Dlaczego zdecydowałyście się uczynić tegoroczną edycję wydarzenia międzynarodową? Jakie są główne różnice w podejściu do kobiet w branży IT w różnych krajach Europy?

Ta decyzja była naturalnym krokiem w świetle rosnącego znaczenia oraz uznania, jakim cieszy się już projekt. Fakt, że Women in IT Career Day został zakwalifikowany do finału prestiżowego konkursu European Digital Skills Awards 2023 w kategorii Women in ICT Careers, jest potwierdzeniem, że działania, które podejmujemy mają realny wpływ na rozwój branży IT.


Współpracujemy z European Women's Association oraz DIGITALEUROPE, co pozwala nam na wzbogacenie programu o udział wybitnych liderek i liderów europejskiej branży IT. Ta niezwykła współpraca sprzyja też zwiększeniu zasięgu naszej komunikacji oraz przekazu, docierając do jeszcze większej liczby kobiet.


Dzięki tej międzynarodowej współpracy, będziemy miały możliwość porównać metody promowania kobiet w branży IT w różnych krajach Europy. Różnice te mogą być istotne, zważywszy na różnorodność kulturową i poziomy rozwoju sektora IT w poszczególnych krajach.


Dzięki edycji międzynarodowej będą z nami takie postaci jak np. Vanessa Gentile, założycielka organizacji non-profit Bring Women Back to Work ze Szwajcarii. Jej doświadczenie w pomaganiu kobietom w powrocie na rynek pracy po przerwie w karierze będzie nieocenione w kontekście naszych dyskusji o budowaniu ścieżek kariery w IT.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli również wysłuchać motywującego power speecha Raisy Ganzi, międzynarodowej mówczyni i moderatorki, trenerki przywództwa kobiet oraz twórczyni programu "Przywództwo kobiet w dziedzinie technologii". Raisa podzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat wagi różnorodności w firmach. Jej perspektywa będzie nieocenionym dodatkiem do dyskusji i z pewnością dostarczy uczestnikom wydarzenia wielu inspiracji oraz praktycznych narzędzi do wykorzystania w życiu zawodowym.

Wprowadzenie perspektywy międzynarodowej pozwoli również uczestniczkom z różnych krajów wymieniać się doświadczeniami i nawiązywać wartościowe kontakty, co może przyczynić się do dalszego rozwoju kariery wielu kobiet.


Jak Women in IT Career Day wpisuje się w ideę ciągłego uczenia się? Dlaczego jest to tak ważne w dzisiejszych czasach?

Impreza wpisuje się w koncepcję „life-long learning” (uczenia się przez całe życie) poprzez promocję nieustającego rozwoju osobistego i zawodowego w dynamicznie zmieniającym się świecie zdominowanym przez technologię.

Women in IT Career Day oferuje uczestniczkom 8 bardzo intensywnych godzin wypełnionych różnorodnymi formami edukacyjnymi - od prelekcji, przez debaty, aż po warsztaty i spotkania z potencjalnymi pracodawcami. Wszystkie dostosowane do różnych etapów kariery zawodowej w branży IT.

Dwie kluczowe ścieżki wydarzenia - RESTART i UP:GREAT - są skierowane odpowiednio do kobiet, które dopiero zaczynają swoją przygodę z IT oraz tych, które chcą rozwijać swoją karierę, dotrzeć na jej szczyt. Rozwijając umiejętności nie tylko techniczne, ale też społeczne i poznawcze, uczestniczki mają szansę lepiej zrozumieć dynamiczny świat biznesu, w którym technologie cyfrowe i sztuczna inteligencja nieustannie zmieniają reguły gry.


Czego uczestniczki mogą się spodziewać podczas tegorocznej edycji Women in IT Day? Jakie są główne punkty programu?

Bez wątpienia jednym z głównych punktów są sesje mentoringowe, prowadzone przez doświadczone ekspertki z różnych obszarów IT. Te 20-minutowe sesje będą okazją, aby zgłębić tajniki konkretnych ról w branży, takich jak programista Java/Python czy scrum master, i zadać pytania dotyczące codziennych obowiązków czy niezbędnych kompetencji w danym zawodzie.

Cenną częścią wydarzenia będzie również Strefa Expo, wirtualna przestrzeń, gdzie firmy-partnerzy będą mogły przedstawić się potencjalnym kandydatom do pracy. Uczestniczki będą miały okazję nawiązać bezpośrednie relacje z pracodawcami, którzy cenią różnorodność i są otwarci na zatrudnianie kobiet, tworząc dla nich przyjazne środowisko.

Oprócz tego, debaty realizowane będą w otwartym streamingu live, umożliwiając uczestnictwo szerokiemu gronu odbiorców. Wkrótce więcej informacji na temat pełnego programu wydarzenia zostanie opublikowane na nowo odświeżonej stronie www.womeninitday.com.


Jakie jest główne przesłanie, które chciałybyście przekazać uczestniczkom Women in IT Career Day? Jakie rady dajecie kobietom, które chcą rozwijać się w branży IT?

Zachęta do aktywnego uczestnictwa. Do włączenia się w kolejną rewolucję przemysłową jak ujmuje to jedna z naszych prelegentek Raisa Ganzi. Współczesny świat dynamicznie zmierza w stronę pełnej cyfryzacji, otwierając przed nami nieprzebrane możliwości, a nowe technologie stają się motorem rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

Chcemy podkreślać, że kobiety mają ogromny potencjał, aby świadomie i aktywnie kształtować przyszłość branży IT. To właśnie różnorodność perspektyw i doświadczeń może napędzać najważniejsze innowacje, które zdefiniują nadchodzące lata. Istotne jest, aby kobiety widziały siebie jako cennych graczy w tym sektorze.

Dlatego też nasza rada dla kobiet pragnących rozwijać się w branży IT to inwestowanie w edukację oraz w budowanie sieci kontaktów, które pozwolą na wsparcie w dążeniach do realizacji własnych aspiracji zawodowych. Zachęcamy do korzystania z możliwości, jakie daje uczestnictwo w wydarzeniach takich jak Women in IT Career Day. 

Future Collars jest organizatorem wydarzenia Women in IT Career Day, które w tym roku odbędzie się 15 listopada. Impreza ma szansę ściągnąć nawet 8000 uczestników z całej Europy. Prelegentami będą przedstawicielki i przedstawiciele nie tylko branży IT. Swoją wiedzą dzielić się będą doświadczeni menedżerowie, rekruterzy i psychologowie. Obok oczywistych tematów związanych z branżą informatyczną, duży nacisk kładziony jest na obszary rozwoju kariery, troski o zdrowie psychiczne, czy mentoringu.


PolskaSky.pl objęła wydarzenie "Women in IT Career Day"
patronatem medialnym.
To bezpłatne wydarzenie online dla kobiet, które chcą świadomie
budować swoją karierę w IT. Rejestracja rusza niebawem.
Zapraszamy wszystkich 15 listopada br. do uczestnictwa
w tym wyjątkowym wydarzeniu!.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page