top of page

Zarządzanie  zmianą

zarządzanie zmianą szkolenie

Chociaż zmiany są procesem ciągłym, zawsze budzą obawy i niechęć. Szczególnie trudnym zadaniem jest zmiana w organizacji. Niemal każda budzi nieufność, strach, a nawet opór pracowników. Jeszcze trudniej wprowadzić zmianę w organizacji, której działalność wpływa na bezpieczeństwo publiczne. Zmiany w podmiotach lotniczych wymagają szczególnego postępowania.

Zmiana jest konsekwencją występujących czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych.  Zmiany mogą dotyczyć całej organizacji lub tylko części. Niezależnie od przyczyny powstania zmiany, wprowadzenie jej jest wieloetapowe i wymaga procesowego podejścia. Zagrożenie jest najwyższe w trakcie wdrażania zmiany i do tego etapu procesu niezbędne jest opracowanie barier służących utrzymaniu bezpieczeństwa organizacji. Zarządzanie zmianą zatem to proces wymagający zaplanowania działań i rozwiązań, które podczas jej wdrażania i po wdrożeniu pozwolą na utrzymanie przynajmniej dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania organizacji.

Szkolenie ma za zadanie zapoznać uczestników z całym procesem zarządzania zmianą w podmiocie lotniczym oraz wskazać zagrożenia i konsekwencje jej nieprawidłowego przygotowania.  

 

Zapraszamy na szkolenie z udziałem ekspertów z zakresu ATM, których doświadczenie jest oparte na wieloletniej praktyce zarządzania służbami ATC.  Ucz się od najlepszych i na cudzych błędach.

bottom of page