top of page

Szkolenie SMS  

System Zarządzania Bezpieczeństwem w lotnictwie

Szkolenia SMS , bezpieczeństwo

Zgodnie z ICAO (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego), „bezpieczeństwo” (Safety) to stan, w którym ryzyka materializacji zagrożeń dla bezpieczeństwa żeglugi powietrznej są obniżone do akceptowalnego poziomu i kontrolowane. Dynamika branży powoduje, że bezpieczeństwo ma charakter aktywny i zmienny, co oznacza, że zagrożenia i ryzyka ich wystąpienia nieustannie się pojawiają i muszą być na bieżąco łagodzone. Dopóki ryzyka są utrzymywane na odpowiednim poziomie kontroli, lotnictwo jako otwarte i dynamiczne środowisko, jest nadal bezpieczne. Szkolenie ma na celu przybliżenie słuchaczom problematyki zarządzania bezpieczeństwem. Istotą jest omówienie kompleksowo całego procesu i zapoznanie uczestników z każdym z elementów SMS.

Szkolenie prowadzone z udziałem ekspertów FLYTAC Consulting i B2B CM. 

 

Elementy programu: 

 • Bezpieczeństwo – definicja

 • Model Jamesa Reasona

 • Regulacje prawne

 • Polityka bezpieczeństwa i jej cele

 • Zaangażowanie i odpowiedzialność kierownictwa

 • Dokumentacja SMS

 • Zgłaszanie i badanie zdarzeń

 • Personel kluczowy dla systemu bezpieczeństwa

 • Zarządzanie ryzykiem

 • Mierzenie i monitorowanie poziomu bezpieczeństwa

 • Przeglądy bezpieczeństwa

 • Kultura sprawiedliwego traktowania

 • Promocja bezpieczeństwa

bottom of page